Stichting Omega Arnhem

Stichting Omega Arnhem en omstreken is opgericht in 2021 om het werk van de Alphacursus te ondersteunen. Meerdere kerken in Arnhem en Velp sluiten hier op jaarbasis op aan. Naast de organisatie en toerusting bij de interkerkelijke Alpha richten we ons op blijvende verbindingen met kerkelijke gemeentes, parochies en korpsen.

We zien het als een belangrijke taak om over het werk verantwoording af te leggen:

Jaarverslag Alpha 2021
Jaarcijfers 2021 Alpha-cursus en Stichting Omega